Cài đặt OwnSpy trên thiết bị Android của bạn

Để cài đặt OwnSpy trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, bạn sẽ cần phải thiết lập nó để chấp nhận các ứng dụng từ các nguồn không rõ về cài đặt thiết bị của bạn. Vào Settings, nhấn vào Security và kích hoạt Nguồn không xác định.Basic plan is now FREE!

Now you can use OwnSpy for free forever with a limited bunch of features. OwnSpy is the only mobile monitoring app that allows you to use it for free. You can monitor your kids, know their whereabouts, the websites they visit and even block certain apps. All of this and more is completely free. If you need more features like Geofencing, WhatsApp, Pictures, etc you can go ahead and upgrade your plan.

 
Cờ Mỹ  Hiển thị giá bằng USD
 
Nếu bạn có một mã giảm giá, nhấn vào đây

Thuế đã bao gồm