Website này sử dụng cookies của họ và từ các bên thứ ba để cải thiện tính năng điều hướng với Google Analytics và mạng xã hội. Nếu bạn tiếp tục duyệt trang này, bạn sẽ phải chấp nhận các cookies đó. Bạn có thể thay đổi cấu hình và tìm hiểu thêm thông tin trên Chính sách đối với Cookie


 
 
 

Cài đặt OwnSpy trên iPhone hoặc iPad của bạn

Bạn sẽ cần phải jailbreak thiết bị của bạn ở nơi đầu tiên để cài đặt OwnSpy trên iPhone của bạn. Bạn có thể làm theo hướng dẫn tuyệt vời tìm cách để làm điều đó.


Thử MIỄN PHÍ trong một tuần!

Bạn có thể thử nghiệm OwnSpy miễn phí trong một tuần, không cần bất kỳ thẻ tín dụng nào. Chỉ việc cài đặt OwnSpy trên thiết bị của bạn và bắt đầu sử dụng ngay. Sau 1 tuần, bạn sẽ cần mua một giấy phép sử dụng.

 
Cờ Mỹ  Hiển thị giá bằng USD
 
Nếu bạn có một mã giảm giá, nhấn vào đây

Thuế đã bao gồm

* Việc gửi SMS sẽ là bắt buộc để tính năng này có thể hoạt động